Voedselintolerantietesten

In het bedrijfsleven is het algemeen bekend dat, als de input van een systeem van slechte kwaliteit is, de output van het systeem ook van slechte kwaliteit zal zijn. Dit geldt ook voor het menselijk lichaam: als we ons lichaam vol stoppen met slechte voeding kan dit leiden tot klachten. Maar wat is nu slechte of goede voeding? Het internet staat vol met tips, maar deze spreken elkaar vaak tegen. Dus wat moeten we nu geloven?
Ik kan voor u een voedingsadvies op maat ontwikkelen, dat gebaseerd is op wat uw lichaam zelf aangeeft. Dit doe ik door te kijken naar hoe uw lichaam reageert op (testbuisjes van) bepaalde voedingsmiddelen: indien er sprake is van een voedingsintolerantie zal er sprake zijn van een verhoogde spanning van uw bindweefsel.

Voedingsintoleranties kunnen leiden tot een groot scala aan klachten: o.a. darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten, eczeem en andere soorten huiduitslag, spierpijn, gewrichtsklachten, ontstekingen en astma. Maar ook bij bijvoorbeeld psychische klachten, ADHD en fybromyalgie kan een goed voedingsadvies zinvol zijn.

Bindweefselmassage

Bindweefselmassage is een verzamelnaam van massagevormen die werken op het onderhuids bindweefsel. Door de verschillende lagen van de huid ten opzichte van elkaar te verschuiven ontstaat een betere doorbloeding van het weefsel.
Mijn bindweefselmassages zijn gebaseerd op de methode van Mevr. Elisabeth Dicke. Zij ontwikkelde een intensieve vorm van bindweefselmassage die er met name op gericht is het autonome zenuwstelsel te beïnvloeden. Het autonome zenuwstelsel, ook wel het vegetatieve zenuwstelsel genoemd, bestaat uit het deel van ons zenuwstelsel dat we niet bewust kunnen aansturen. Het geeft impulsen door aan de organen en regelt hiermee processen als hartslag en ademhaling. Beïnvloeding van het autonome zenuwstelsel door middel van bindweefselmassage heeft daarom een heilzame werking op de organen.

Bij een bindweefselmassage volgens de methode van Dicke beoordeelt de masseur eerst de rug van de cliënt op de aanwezigheid van zogenaamde bindweefselzones (reflexzones). Dit zijn zones waar de spanning van het bindweefsel vergroot of juist verlaagd is. De zones geven de masseur informatie over welke organen of klieren extra aandacht nodig hebben. Hierna volgt massage van de rug. Deze vindt plaats in 3 fasen:

 

 

  1. Tijdens de eerste fase worden zachte strijkingen over de rug gegeven. Door deze strijkingen kan de cliënt wennen aan de aanraking van de masseur en kunnen zogenaamde huidzones (hele oppervlakkige reflexzones) worden opgespoord.
  2. In de tweede fase (ook wel “gewebswäsche” genoemd) wordt de huid van de rug “gerold”. Hierdoor vermindert de spanning in het bindweefsel en worden verklevingen voorzichtig los gerold. De gewebswäsche is met name bedoeld als voorbereiding op de derde fase.
  3. De derde fase werkt in op de diepere lagen van het bindweefsel. De masseur verschuift het onderhuids bindweefsel ten opzichte van de lichaamsfascie. Dit voelt enigszins krassend, soms wat snijdend aan.

 

 

Tijdens de laatste twee fases zal de masseur extra aandacht besteden aan het masseren van de bindweefselzones.

Bij een bindweefselmassage neemt het masseren van de onderrug een belangrijke rol in. In de onderrug zitten de zenuwen die verbonden zijn met het parasympatische zenuwstelsel, het zenuwstelsel dat ons lichaam in de “rust”-stand zet. Door de onderrug te masseren komt het lichaam dan ook in een diepere ontspanning terecht. Over het algemeen zullen in ieder geval de onderrug en de belangrijkste bindweefselzones gemasseerd worden. Afhankelijk van de klacht kunnen soms ook nog de armen, de benen of het hoofd gemasseerd worden. Het is echter niet zo dat er noodzakelijkerwijs op de locatie van de klacht gemasseerd wordt, de klacht wordt behandeld door massage van de bijbehorende bindweefselzone(s).

Omdat alle organen en klieren in verbinding staan met bindweefselzones, kan bindweefselmassage kan worden ingezet bij een breed spectrum aan klachten. Een aantal voorbeelden van klachten waarbij bindweefselmassage veelvuldig wordt toegepast zijn: problemen met de bloedcirculatie/hoge bloeddruk, spanningsklachten, burn-out, onstekingen, tennisarm en een  frozen shoulder. 
Bindweefselmassage is echter niet geschikt voor kinderen, omdat bij hen de bindweefsellaag van de huid nog onvoldoende ontwikkeld is. Voor kinderen is een ritmische massage meer geschikt.

Bindweefselmassage is een massagevorm die ontdekt werd door de Duitse Heilgymnaste Elisabeth Dicke. Zij had in 1929 serieuze problemen met de doorbloeding van haar rechterbeen en er werd gevreesd dat een amputatie nodig zou zijn. Door de problemen met haar been kreeg zij last van ernstige nevenverschijnselen: ze had erg veel pijn aan haar rug en met name bij haar heiligbeen, omdat hier de huid en het onderliggende weefsel erg gespannen waren. Mevr. Dicke probeerde deze pijn te verlichten door over de gespannen huid te strijken. Hierbij merkte ze, naast een plaatselijk “snijdend” gevoel, dat er een tinteling ontstond in haar rechterbeen en dat haar been warmer voelde. Daarna is Mevr. Dicke zichzelf verder gaan behandelen met deze strijkingen. Na 3 maanden verbeterde de doorbloeding en werd haar voet weer warm.
Mevr. Dicke ontmoette in 1938 professor Wolfgang Kohlrausch, de medisch directeur van de opleiding heilgymnastiek in Freiburg en zijn assistente Hede (Teirich)-Leube. Uiteindelijk hebben zij drieën gezamenlijk de bindweefselmassage ontwikkeld en bestudeerd. Zij wisten ook de relatie te leggen tussen de werking van de bindweefselmassage en het werk van de Engelse neuroloog H. Head en de Engelse arts J.N. MacKenzie. Head toonde in 1889 het verband tussen organen en huidzones aan: bij ziekte aan een bepaald orgaan treedt bij een specifiek deel van de huid een reactie op (overgevoeligheid, pijn, ..). MacKenzie toonde begin 1900 aan dat er ook soortgelijke spierzones zijn: er is ook een relatie tussen organen en bepaalde spieren.

Ritmische massage

Ritmische massage is een massagevorm die vanaf ca. 1920 ontwikkeld is door de artsen Ita Wegman en. Margarethe Hauschka. Deze massagevorm richt zich op het in balans brengen van deze verschillende ritmes van het lichaam, zoals daar bijvoorbeeld zijn: de hartslag, de ademhaling, maar bijvoorbeeld ook het slaapritme of het warmtemechanisme van het lichaam. Door de ritmen van het lichaam met elkaar in balans te brengen wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd.

Bij ritmische massage wordt gewerkt met zachte, vloeiende bewegingen, die afgestemd worden op de lichaamsvorm van de cliënt. De handen van de masseur maken ritmische bewegingen waarbij het weefsel afwisselend samengebracht en weer vrijgelaten wordt. In tegenstelling tot bij veel andere massagevormen, wordt bij ritmische massage het lichaam niet samengedrukt, maar wordt door het ademende karakter van de bewegingen het lichaam juist uitgenodigd meer ruimte in te nemen.

Ritmische massage is gebaseerd op inzichten vanuit de antroposofie. De antroposofie gaat ervan uit dat een mens uit verschillende wezensdelen bestaat. Voor een goede gezondheid is het erg belangrijk dat deze delen goed met elkaar verbonden en in balans zijn. Bij een onbalans, is er een deel dat te overheersend is t.o.v. een ander deel. Hierdoor ontstaan verstoorde ritmen in het lichaam.

 

Ritmische massage kan bij allerlei klachten worden ingezet: o.a. bij bedplassen, problemen met de spijsvertering, slaapproblemen, koude ledematen, hoofdpijn en burn-out.

Matrixkleurentherapie

Matrixkleurentherapie is een therapievorm die ontwikkeld is door Mevr. Willy Blokdijk. In deze therapievorm komen inzichten samen vanuit zowel de Westerse als de traditionele Oosterse geneeskunde, de fysiotherapie, de antroposofie, de homeopathie en de kleurenleer.
Net als bij shiatsu en acupunctuur wordt er behandeld via de meridianen, de energiebanen in het lichaam. Een meridiaan wordt echter niet gestimuleerd met behulp van een naald zoals bij de acupunctuur of door het toepassen van zachte druk zoals bij shiatsu, maar met behulp van een met natuurlijk pigment geverfd lapje zijde van een specifieke kleur. Bij elke meridiaan hoort een specifieke eigen kleur.
Door het stimuleren van de meridianen die betrekking hebben op de klacht zal extra energie aangevoerd worden naar de plaats van de klacht. Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam extra geactiveerd.
Om erachter te komen welke meridianen gestimuleerd dienen te worden wordt niet alleen informatie over de klacht gebruikt.  Er wordt tevens gekeken naar bindweefselzones op de rug. Deze reflexzones zijn soms met het blote oog waar te nemen, maar vaak ook zal de rug worden betast om te kijken waar de spanning in het bindweefsel afwijkt van de natuurlijke spanning. Correcte plaatsing van het juiste zijden lapje zal een positief effect hebben op de bindweefselzones.

Bij de matrixkleurentherapie spelen antroposofische inzichten een belangrijke rol. De mens wordt vanuit zijn verschillende wezensdelen benaderd. Bij de behandeling worden de krachten in de verschillende wezensdelen met elkaar in evenwicht gebracht. Daarom is er tijdens de behandeling niet alleen aandacht voor fysieke klachten, maar ook voor energetische klachten en emotionele klachten.

Matrixkleurentherapie kan dan ook voor een groot scala aan klachten worden ingezet, zowel voor fysieke klachten (b.v. rugpijn, darmklachten, hoofdpijn), klachten op energetisch niveau (b.v. burn-out), maar ook voor meer emotionele klachten (onrust, stress, angst). Matrixkleurentherapie wordt ook veelvuldig ingezet voor het ontstoren van littekens.

Aan de basis van de matrixkleurentherapie ligt de meridiaankleurentherapie van Mevr. Christel Heidemann. Heidemann was fysiotherapeute en docente bindweefselmassage aan de opleiding Krankengymnastiek in Freiburg. Uitspraken van Rudolf Steiner over de werking van kleur op de levensenergie van de mens inspireerden haar om de toepassing van kleur in haar therapie te onderzoeken. Zij ontdekte begin jaren 70 dat de hoofdmeridianen bekend uit de traditionele Oosterse geneeskunde konden worden geactiveerd met behulp van met natuurlijk pigment geverfde lapjes zijde. Ook legde zij het verband met bindweefselzones.
Mevr. Willy Blokdijk is fysiotherapeute, meridiaantherapeute, acupuncturiste en klassiek homeopate. Door haar gevoeligheid en haar kennis is zij in staat geweest het gedachtengoed van Heidemann verder door te ontwikkelen en in een breder kader te plaatsen. Mevr. Blokdijk heeft inmiddels 2 boeken geschreven. In deze boeken beschrijft ze vele bindweefselzones en komen vele soorten meridianen aan de orde. 

 

Bronnen

Sluit Menu