Wat is matrixkleurentherapie?

Matrixkleurentherapie is een therapievorm die ontwikkeld is door Mevr. Willy Blokdijk. In deze therapievorm komen inzichten samen vanuit zowel de Westerse als de traditionele Oosterse geneeskunde, de fysiotherapie, de antroposofie, de homeopathie en de kleurenleer.
Net als bij shiatsu en acupunctuur wordt er behandeld via de meridianen, de energiebanen in het lichaam. Een meridiaan wordt echter niet gestimuleerd met behulp van een naald zoals bij de acupunctuur of door het toepassen van zachte druk zoals bij shiatsu, maar met behulp van een met natuurlijk pigment geverfd lapje zijde van een specifieke kleur. Bij elke meridiaan hoort een specifieke eigen kleur.
Door het stimuleren van de meridianen die betrekking hebben op de klacht zal extra energie aangevoerd worden naar de plaats van de klacht. Hierdoor wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam extra geactiveerd.
Om erachter te komen welke meridianen gestimuleerd dienen te worden wordt niet alleen informatie over de klacht gebruikt.  Er wordt tevens gekeken naar bindweefselzones op de rug. Deze reflexzones zijn soms met het blote oog waar te nemen, maar vaak ook zal de rug worden betast om te kijken waar de spanning in het bindweefsel afwijkt van de natuurlijke spanning. Correcte plaatsing van het juiste zijden lapje zal een positief effect hebben op de bindweefselzones.

Voor welke klachten?

Matrixkleurentherapie kan voor een groot scala aan klachten worden ingezet, zowel voor fysieke klachten (b.v. rugpijn, darmklachten, hoofdpijn), klachten op energetisch niveau (b.v. burn-out), maar ook voor meer emotionele klachten (onrust, stress, angst). Matrixkleurentherapie wordt ook veelvuldig ingezet voor het ontstoren van littekens.

De oorsprong van de matrixkleurentherapie

Bij de matrixkleurentherapie spelen antroposofische inzichten een belangrijke rol. De mens wordt vanuit zijn verschillende wezensdelen benaderd. Bij de behandeling worden de krachten in de verschillende wezensdelen met elkaar in evenwicht gebracht. Daarom is er tijdens de behandeling niet alleen aandacht voor fysieke klachten, maar ook voor energetische klachten en emotionele klachten.

Aan de basis van de matrixkleurentherapie ligt de meridiaankleurentherapie van Mevr. Christel Heidemann. Heidemann was fysiotherapeute en docente bindweefselmassage aan de opleiding Krankengymnastiek in Freiburg. Uitspraken van Rudolf Steiner over de werking van kleur op de levensenergie van de mens inspireerden haar om de toepassing van kleur in haar therapie te onderzoeken. Zij ontdekte begin jaren 70 dat de hoofdmeridianen bekend uit de traditionele Oosterse geneeskunde konden worden geactiveerd met behulp van met natuurlijk pigment geverfde lapjes zijde. Ook legde zij het verband met bindweefselzones.
Mevr. Willy Blokdijk is fysiotherapeute, meridiaantherapeute, acupuncturiste en klassiek homeopate. Door haar gevoeligheid en haar kennis is zij in staat geweest het gedachtengoed van Heidemann verder door te ontwikkelen en in een breder kader te plaatsen. Mevr. Blokdijk heeft inmiddels 2 boeken geschreven. In deze boeken beschrijft ze vele bindweefselzones en komen vele soorten meridianen aan de orde. 

Sluit Menu